Gynekologicko-porodnické

Gynekologicko-porodnické

Gynekologická ambulance

tel: 381605362, 381 605363

K dispozici jsou dvě ambulance se společnou ultrazvukovou místností přístupnou přímo z obou ambulancí. Před nimi se nachází společná čekárna. V těchto ambulancích se provádí vyšetření pacientek, které jsou přihlášeny do trvalé péče našich gynekologů, ošetření akutních případů v běžné pracovní době i v rámci ÚPS (ústavní pohotovostní služby), konsiliární a superkonsiliární vyšetření pro ostatní oddělení Nemocnice Tábor a.s. i externí pracoviště, plánované i akutní příjmy na oddělení a objednání k plánovaným operacím.

Běžná pracovní doba je na těchto ambulancích v pondělí až pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod. (Plánovaná vyšetření jsou prováděna po telefonickém objednání na tel. čísle 381 60 5362 nebo 381 60 5363. Neodkladné případy jsou ošetřovány 24 hodin denně).

Porodnická ambulance

tel: 381605321

Komplex tří vzájemně propojených porodnických ambulancí se nachází mezi porodním sálem a oddělením šestinedělí a rizikového těhotenství. Největší vyšetřovna je kromě gynekologického křesla vybavena i velmi kvalitním ultrasonografickým přístrojem Samsung HS50. Součástí ambulancí je i šatna se zamykatelnými skříňkami, WC s bidetem a sprcha. Čekárna je umístěna na chodbě před oddělením rizikového těhotenství a šestinedělí. Na těchto ambulancích se provádí plánovaná i akutní vyšetření pacientek po 23. týdnu gravidity (včetně kardiotokografického vyšetření na dvou přístrojích Avalon FM30 od firmy PHILIPS, EDAN F9 + telemetrie EDAN FTS-3 a amnioskopie), příjem na oddělení rizikového těhotenství a příjem rodiček na porodní sál. Porodní asistentky zde sepisují porodopisy (po 36. týdnu těhotenství). Jsou zde dispenzarizovány všechny těhotné předané do péče lůžkového zařízení, včetně rodiček po termínu porodu.

Běžná pracovní doba je zde pondělí – pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod. (neodkladné případy jsou ošetřovány 24 hodin denně). Objednání k sepsání porodopisu a kardiotokografickému vyšetření provede porodní asistenka na telefonním čísle 381 60 5321. Umožní-li to provoz oddělení, je možné se domluvit i na prohlídce porodního sálu a oddělení šestinedělí.

Ultrazvukové pracoviště

tel: 381605301

Plánovaná vyšetření jsou prováděna po telefonickém objednání na tel. čísle 381 60 5301.

Vyšetření se provádí na kvalitním ultrasonografickém přístroji Hera W10 od firmy Samsung. Vyšetřujeme abdominální (zevně přes břicho), vaginální (zavedením do pochvy), výjimečně i rektální (zavedením do konečníku) sondou včetně barevného dopplerovského zobrazování. Do sortimentu prováděných výkonů patří: vyšetření malé pánve, včetně detekce patologií vaječníků, vejcovodů, dělohy a jejího okolí, měření průtoků v cévách zásobující event. nádor, verifikace uložení nitroděložních tělísek, potvrzení vitality (životnosti) a datace (délky těhotenství) intrauterinní gravidity (nitroděložního těhotenství), sledování event. retroovulárních hematomů (krevních výronů pod plodovým vejcem), potvrzení event. vyslovení podezření na mimoděložní těhotenství, vyšetření pacientek léčených pro sterilitu, včetně foliculometrie (měření velikosti foliklů), screeningová vyšetření v těhotenství k verifikaci vrozených vad, poruch růstu, placentárních a pupečníkových patologií, včetně flowmetrie (měření průtoků krve pupečníkem, event. jinými tepnami plodu), cervicometrie (měření délky a potvrzení event. patologií na děložním čípku těhotných s hrozícím předčasným porodem), určení pohlaví plodu, vytvoření foto či videodokumentace plodu, urogynekologická introitografie (zobrazení poruch uložení močové trubice a močového měchýře u žen s poruchou udržení moči)…

Pacientka může pohodlně sledovat celý průběh vyšetření na LCD monitoru, který je umístěn přímo proti očím vyšetřované nad jejíma nohama. Toto vylepšení zvláště ocení těhotné při vyšetření svého miminka.

Pro gynekologické i porodnické vyšetření není nutné mít naplněný močový měchýř (velká náplň močového měchýře zhoršuje výsledek vaginálního vyšetření) !! Výjimkou jsou jen pacientky, které ještě neměly pohlavní styk, a není tedy možné u nich provádět vaginální vyšetření. Ani u nich však není nutná extrémní náplň.

Další pomocné UZ pracoviště pro potřeby porodnice a porodnické ambulance vzniklo v prvním patře nového „pavilonu porodnice a akutní medicíny“ na největší porodnické vyšetřovně. Je vybavena dalším velmi kvalitním ultrasonografickým přístrojem Samsung HS50.

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz