Gastroenterologické

Gastroenterologické

 

Diabetologická ambulance

Lékaři: MUDr. Eva Nehasilová, MUDr. Miroslava Jiříková, MUDr. Lucie Chlupáčová
Sestra: Helena Marková
Telefon: 381 606 066 – pondělí, středa
381 606 065 – úterý

Pondělí, středa  8:00–14:00
Úterý  8:00 – 12:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

Gastroenterologická a hepatologická ambulance

Lékaři: MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Lukáš Štrincl, MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Karel Staněk, MUDr. Jan Hejcman, MUDr. Hassan Náeem, MUDr. Polina Politová, MUDr. Miloš Caha
Sestry:Vladimíra Hnojnová, Jana Čubová, Lenka Drastichová, Jiřina Pazderová,  Kateřina Komínová, Renata Houserová, Bc. Jana Keprtová
Telefon: 381 606 062 – objednání na vyšetření, informace, 38 606 063, fax: 381 606 064

Gastroenterologická ambulance

Pondělí-pátek  07:00 – 15:30

Endoskopická ambulance

Pondělí-pátek  7:00 – 15:30

Ambul. sonografie břicha

Telefon: 381 606 067

 Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Zde se provádí endoskopická vyšetření horní a dolní části trávicí trubice s příslušnými terapeutickými výkony včetně urgentních, endoskopických a rentgenových vyšetření žlučového ústrojí a slinivky břišní, bioptické vyšetření jater.

Jsou zde prováděna klinická vyšetření pacientů s podezřením na onemocnění zažívacího ústrojí a jater, včetně jejich dispenzarizace. Je zde prováděna i konziliární činnost pro hospitalizované nemocné s gastroentero­logickými chorobami.

 

Hematologická ambulance

Lékaři: MUDr. Pavla Novotná, MUDr. Radek Bár
Sestra: Helena Marková
Telefon:  381 606 066

Úterý, čtvrtek, pátek 8:00–14:00

Zde se zabýváme diagnostikou a léčbou nezhoubných i zhoubných chorob krve a krvetvorby včetně poruch hemostázy, využíváme práce hematologické laboratoře. Provádíme vyšetření kostní dřeně (sternální punkce, trepanobiopsie), speciální odběry zasílané na vyšší pracoviště. Úzce spolupracujeme s onkologickou ambulanci NT, a. s., a se specializovanými centry (zejména ÚHKT Praha, 1. interní klinikou VFN Praha, Oddělením klinické hematologie Nemocnice České Budějovice, Hematoonkologickou klinikou FN Plzeň aj.).

Interní příjmová ambulance

Je pracovištěm obou interních oddělení.

Lékaři: lékaři obou interních oddělení dle rozpisu,
Sestry: Lenka Runtová – staniční sestra, Bc. Lenka Zelendová, Daniela Máchová, Šárka Hubáčková, Eva Kalinová, Bc. Lucie Spálenková, Bc. Martina Pilařová, Lenka Marková DiS., Mgr. Vladimíra Ševčíková, Bc. Lenka Voláková, Lucie Kafková DiS.
Sanitáři: Karel Malý, Oldřich Svoboda, Jaroslav Křivánek, Martin Kos, Václav Piskač, Václav Mareš, Jan Koliha, Pavel Hejra
Telefon: 381 606 061  EKG: 381 606 069

Pondělí-pátek: 7:00–15:30

Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den, o svátcích ,sobotách a nedělích
Její součástí je vyšetřovna elektrokardiografie (EKG) a vstupní recepce interních ambulancí. Slouží především k přijímání pacientů k hospitalizaci a provádění akutních vyšetření všeobecné interní povahy v běžnou pracovní dobu i v době ústavní pohotovostní služby. Provádějí se zde základní interní vyšetření a neodkladná péče o pacienty přijímané na obě interní oddělení či ambulantně vyšetřené. Toto pracoviště zajišťuje i konsiliární činnost.

Nutriční ambulance

Lékař: MUDr. Miroslava Jiříková, MUDr. Oliver Šafránek
Sestra: PhDr. Helena Novotná
Telefon:  381 606 066

Úterý 8:00–12:00
Středa 13:00 – 14:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči pacienty s poruchou výživy. Úzce spolupracujeme s nutričními terapeuty.

Obezitologická ambulance

Zde poskytujeme dispenzární péči o pacienty s nadváhou a obezitou včetně dietních opatření.

Lékař: MUDr. Lucie Chlupáčová
Sestra: Mgr. Petra Jelínková
Telefon:  775 897480

Pondělí 13:00–15:00

Všechna vyšetření je nutno objednat telefonicky či osobně. Objednací lhůty jsou různé dle jednotlivých vyšetření i momentální situace, vždy je možné s některým z lékařů podle potřeby domluvit přednostní vyšetření dle urgentnosti případu. Vždy je nutné na žádance upřesnit druh požadovaného vyšetření, resp. diagnostickou otázku, kterou má vyšetření zodpovědět

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz