Gastroenterologické

Gastroenterologické

 

Diabetologická ambulance

Lékaři: MUDr. Eva Nehasilová, MUDr. Miroslava Jiříková, MUDr. Lucie Chlupáčová
Sestra: Helena Marková
Telefon: 381 606 066 – pondělí, středa
381 606 065 – úterý

Pondělí, středa  8:00–14:00
Úterý  8:00 – 12:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

Gastroenterologická a hepatologická ambulance

Lékaři: MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Lukáš Štrincl, MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Karel Staněk, MUDr. Jan Hejcman, MUDr. Hassan Náeem, MUDr. Polina Politová, MUDr. Miloš Caha
Sestry:Vladimíra Hnojnová, Jana Čubová, Lenka Drastichová, Jiřina Pazderová,  Kateřina Komínová, Renata Houserová, Bc. Jana Keprtová
Telefon: 381 606 062 – objednání na vyšetření, informace, 38 606 063, fax: 381 606 064

Gastroenterologická ambulance

Pondělí-pátek  07:00 – 15:30

Endoskopická ambulance

Pondělí-pátek  7:00 – 15:30

Ambul. sonografie břicha

Telefon: 381 606 067

 Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Zde se provádí endoskopická vyšetření horní a dolní části trávicí trubice s příslušnými terapeutickými výkony včetně urgentních, endoskopických a rentgenových vyšetření žlučového ústrojí a slinivky břišní, bioptické vyšetření jater.

Jsou zde prováděna klinická vyšetření pacientů s podezřením na onemocnění zažívacího ústrojí a jater, včetně jejich dispenzarizace. Je zde prováděna i konziliární činnost pro hospitalizované nemocné s gastroentero­logickými chorobami.

 

Hematologická ambulance

Lékaři: MUDr. Pavla Novotná, MUDr. Radek Bár
Sestra: Helena Marková
Telefon:  381 606 066

Úterý, čtvrtek, pátek 8:00–14:00

Zde se zabýváme diagnostikou a léčbou nezhoubných i zhoubných chorob krve a krvetvorby včetně poruch hemostázy, využíváme práce hematologické laboratoře. Provádíme vyšetření kostní dřeně (sternální punkce, trepanobiopsie), speciální odběry zasílané na vyšší pracoviště. Úzce spolupracujeme s onkologickou ambulanci NT, a. s., a se specializovanými centry (zejména ÚHKT Praha, 1. interní klinikou VFN Praha, Oddělením klinické hematologie Nemocnice České Budějovice, Hematoonkologickou klinikou FN Plzeň aj.).

Interní příjmová ambulance

Je pracovištěm obou interních oddělení.

Lékaři: lékaři obou interních oddělení dle rozpisu,
Sestry: Bc.Lenka Runtová – staniční sestra, Bc. Lenka Zelendová, Daniela Máchová, Šárka Hubáčková, Eva Kalinová, Bc. Lucie Spálenková, Bc. Martina Pilařová, Lenka Marková DiS., Mgr. Vladimíra Ševčíková, Bc. Lenka Voláková, Lucie Kafková DiS., Kateřina Němcová, Lenka Blacká
Sanitáři: Karel Malý, Oldřich Svoboda, Jaroslav Křivánek, Martin Kos, Václav Piskač, Václav Mareš, Jan Koliha, Pavel Hejra
Telefon: 381 606 061  EKG: 381 606 069

Pondělí-pátek: 7:00–15:30

Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den, o svátcích ,sobotách a nedělích
Její součástí je vyšetřovna elektrokardiografie (EKG) a vstupní recepce interních ambulancí. Slouží především k přijímání pacientů k hospitalizaci a provádění akutních vyšetření všeobecné interní povahy v běžnou pracovní dobu i v době ústavní pohotovostní služby. Provádějí se zde základní interní vyšetření a neodkladná péče o pacienty přijímané na obě interní oddělení či ambulantně vyšetřené. Toto pracoviště zajišťuje i konsiliární činnost.

Nutriční ambulance

Lékař: MUDr. Miroslava Jiříková, MUDr. Oliver Šafránek
Sestra: PhDr. Helena Novotná
Telefon:  381 606 066

Úterý 8:00–12:00
Středa 13:00 – 14:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči pacienty s poruchou výživy. Úzce spolupracujeme s nutričními terapeuty.

Obezitologická ambulance

Zde poskytujeme dispenzární péči o pacienty s nadváhou a obezitou včetně dietních opatření.

Lékař: MUDr. Lucie Chlupáčová
Sestra: Mgr. Petra Jelínková
Telefon:  775 897480

Pondělí 13:00–15:00

Všechna vyšetření je nutno objednat telefonicky či osobně. Objednací lhůty jsou různé dle jednotlivých vyšetření i momentální situace, vždy je možné s některým z lékařů podle potřeby domluvit přednostní vyšetření dle urgentnosti případu. Vždy je nutné na žádance upřesnit druh požadovaného vyšetření, resp. diagnostickou otázku, kterou má vyšetření zodpovědět

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz