Gastroenterologické

Gastroenterologické

 

Diabetologická ambulance I.

Lékař: MUDr. Miroslava Jiříková
Sestra: PhDr. Helena Novotná, Ph.D.; Helena Marková
Telefon: 381 606 065 (úterý), 381 606 066 (středa)
Umístění: 4. patro pavilon interní oborů (budova C)

Úterý  8:00 – 12:00
Středa 8: 00 – 14:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

Diabetologická ambulance II.

Lékař: MUDr. Kateryna Bragutsa
Sestra: Helena Marková
Telefon: 381 606 066
Umístění: 4.patro pavilon interních oborů (budova C)

Úterý 8:00 – 15:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

Diabetologická ambulance III.

Lékař: MUDr. Eva Nehasilová
Sestra: Helena Marková
Telefon: 381 606 066
Umístění: 4.patro pavilon interních oborů (budova C)

Pondělí 8:00 – 14:00
Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči o pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými chorobami včetně dietní instruktáže a poskytování pomůcek pro diabetiky.

Gastroenterologická a hepatologická ambulance

Lékaři: MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Lukáš Štrincl, MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Karel Staněk, MUDr. Polina Politová, MUDr. Gabriela Vavříková, MUDr. Kateryna Bragutsa
Sestry: Bc. Renata Houserová – vedoucí sestra, Vladimíra Hnojnová, Jana Nezdobová, Kateřina Komínová, Bc. Jana Keprtová, Lada Kloudová, Martina Janouchová, Markéta Popelková, Veronika Vandrovcová, DiS.
Telefon: 381 606 062 – objednání na vyšetření, informace
Umístění: 4.patro pavilon interních oborů (budova C)

Gastroenterologická ambulance

Pondělí-pátek  07:00 – 15:30

Endoskopická ambulance

Pondělí-pátek  7:00 – 15:30

Ambul. sonografie břicha

Telefon: 381 606 067

 Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Zde se provádí endoskopická vyšetření horní a dolní části trávicí trubice s příslušnými terapeutickými výkony včetně urgentních, endoskopických a rentgenových vyšetření žlučového ústrojí a slinivky břišní, bioptické vyšetření jater.

Jsou zde prováděna klinická vyšetření pacientů s podezřením na onemocnění zažívacího ústrojí a jater, včetně jejich dispenzarizace. Je zde prováděna i konziliární činnost pro hospitalizované nemocné s gastroentero­logickými chorobami.

 

Hematologická ambulance

Lékaři: MUDr. Pavla Novotná, MUDr. Radek Bár
Sestra: Helena Marková, Renata Kolářová
Telefon:  381 606 055
Umístění: 4.patro pavilon interních oborů (budova C)

Na vyšetření je nutné se předem objednat!  Bez objednání pouze akutní stavy.

Pondělí 09:00 – 13:00 prim.MUDr.Novotná
Úterý 09:00 – 14:00 prim.MUDr.Novotná
Středa 09:00 – 14:00 MUDr.Bár
Čtvrtek 09:00 – 14:00 prim.MUDr.Novotná
Pátek 09:00 – 14:00 MUDr.Bár

Odběry krve a výkony 07–09 hodin

Zde se zabýváme diagnostikou a léčbou nezhoubných i zhoubných chorob krve a krvetvorby včetně poruch hemostázy, využíváme práce hematologické laboratoře. Provádíme vyšetření kostní dřeně (sternální punkce, trepanobiopsie), speciální odběry zasílané na vyšší pracoviště. Úzce spolupracujeme s onkologickou ambulanci NT, a. s., a se specializovanými centry (zejména ÚHKT Praha, 1. interní klinikou VFN Praha, Oddělením klinické hematologie Nemocnice České Budějovice, Hematoonkologickou klinikou FN Plzeň aj.).>

Interní příjmová ambulance

Je pracovištěm obou interních oddělení.

Lékaři: lékaři obou interních oddělení dle rozpisu,
Sestry: Bc.Lenka Runtová – vedoucí sestra, Bc. Martina Pilařová, Hana Kunče, Bc. Lenka Voláková, Lucie Kafková DiS., Lenka Blacká, Lucie Hadáčková, Eva Váchová, Iva Marešová, Eva Kalinová, Šárka Hubáčková, Daniela Máchová, Bc. Lucie Spálenková
Sanitáři: Karel Malý, Oldřich Svoboda, Jaroslav Křivánek, Martin Kos, Jan Koliha, Pavel Hejra, Václav Cupl, Petr Král, Radek Šíma
Telefon: 381 606 061  EKG: 381 606 069
Umístění: Přízemí pavilon interních oborů (budova C)

Pondělí-pátek: 7:00–15:30

Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den, o svátcích ,sobotách a nedělích
Její součástí je vyšetřovna elektrokardiografie (EKG) a vstupní recepce interních ambulancí. Slouží především k přijímání pacientů k hospitalizaci a provádění akutních vyšetření všeobecné interní povahy v běžnou pracovní dobu i v době ústavní pohotovostní služby. Provádějí se zde základní interní vyšetření a neodkladná péče o pacienty přijímané na obě interní oddělení či ambulantně vyšetřené. Toto pracoviště zajišťuje i konsiliární činnost.

Nutriční ambulance

Lékař: MUDr. Oliver Šafránek
Sestra: PhDr. Helena Novotná, Ph.D.
Telefon:  381 606 065, objednání na tel.: 381 606 066
Umístění: 4.patro pavilon interních oborů (budova C)

Středa 13:00–15:00

Zde poskytujeme dispenzární a konsiliární péči pacienty s poruchou výživy. Úzce spolupracujeme s nutričními terapeuty.

Všechna vyšetření je nutno objednat telefonicky či osobně. Objednací lhůty jsou různé dle jednotlivých vyšetření i momentální situace, vždy je možné s některým z lékařů podle potřeby domluvit přednostní vyšetření dle urgentnosti případu. Vždy je nutné na žádance upřesnit druh požadovaného vyšetření, resp. diagnostickou otázku, kterou má vyšetření zodpovědět!

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz