Nemocniční kaplan

oddělení

SPIRITUÁLNÍ PÉČE A DOPROVÁZENÍ

KONZULTOVÁNÍ ETICKÝCH OTÁZEK     

IMG_20160428_154057 foto na wwwUmístění: 6. patro budova C pavilon interní oborů (oddělení neurologie), pracovna č. 600
Telefon: 381 606 168
Mobilní telefon: 736 678 634
E-mail: kaplanstvi@nemta.cz

 

  

NEMOCNIČNÍ KAPLAN
DR. RENÉ MILFAIT, TH.D.stažený soubor

Nabízí svou přítomnost, blízkost, laskavé setkání,

hledání cest, jak lidsky důstojně a smysluplně zvládnout obtížnou situaci, překonávat osamění, hledat motivaci, důvěru, porozumění a naději.

Zachovává mlčenlivost, respektuje svobodu svědomí, je nadkonfesní.

Pozvání platí pro pacienty, jejich blízké, pro personál, a to bez ohledu na světový názor, vyznání, církevní či náboženskou příslušnost.

P4171398

Letáček ke stažení:
Spirituální péče a doprovázení, konzultování etických otázek

Prezentace:
Spirituální péče a doprovázení
Co je to ta spiritualita

 

 

Seznam pověřených, domluvených a spolupracujících zástupců církví

 

381 606 168

kaplanstvi@nemta.cz

Zobrazit na mapě