VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Novinky

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Pacienti zdravotnického zařízení s lůžkovou péčí se mohou zúčastnit voleb, za splnění podmínek (viz níže) přímo v našem zdravotnickém zařízení.
V nemocnici může volit pacient, který prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a:

  • je uveden ve zvláštním seznamu voličů (zařizuje zdravotnické zařízení pro hospitalizované pacienty, ale nejpozději do 9.ledna do 14:00)
  • nebo má u sebe voličský průkaz (vyřizuje si pacient sám, např. před plánovanou hospitalizací, osobně nebo písemným podáním příslušnému obecnímu úřadu)
  • nebo má pacient trvalý pobyt v našem volebním okrsku tj.č.13 – volební místnost ZŠ Zborovská 2696.

Pokyny k zajištění volby prezidenta  – zdroj MZ ČR

 

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz