Praxe

Praxe

Praxe studentů/stáže lékařů v Nemocnici Tábor, a.s.

kontaktní údaje

Lucie Bělská, DiS. – referentka oddělení vzdělávání tel. č.: 381 608 214 mail: lucie.belska@nemta.cz

Oddělení vzdělávání (dveře č. 106) se nachází v přízemí budovy ředitelství, která je vpravo od hlavní brány NT, a.s.

Obecné podmínky nástupu na praxi studentů:

  • nutnost předchozí domluvy praxe na oddělení nebo přímo s referentkou vzdělávání
  • pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) a náplň praxe jako povinná příloha každé smlouvy zajištující praxi (tyto přílohy obstarává studijní oddělení příslušné školy, se kterou je smlouva na praxi uzavírána) – výjimka: ZSF JČU ČB – studenti vždy dokládají kopii o zaplacení svého pojistného za aktuální školní rok
  • kromě povinných praxí ze základních oborů nabízíme též praxe z volitelných oborů (tedy tzv. dobrovolné stáže) nebo ošetřovatelské praxe pro studenty prvních ročníků, v tomto případě lze smlouvu na praxi uzavřít přímo s konkrétním studentem
  • proškolení studenta – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 5 min.) – student si domluví termín s referentkou vzdělávání, která mu předá veškeré potřebné formuláře
  • student musí mít vlastní oblečení, obuv, vizitku a musí být očkován proti přenosným nemocím
  • praxe v NT, a.s. je bezúplatná
  • praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem!)

Akceptujeme smlouvy následujících škol:

Zdravotně sociální fakulta JČU ČB – uzavřena rámcová smlouva /studenti si termíny domlouvají individuálně/

UK v Praze, 1. lékařská fakulta

UK v Praze, 2. lékařská fakulta

UK v Praze, 3. lékařská fakulta

UK v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, s.r.o. ČB

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram

Školy akceptující naši smlouvu:

České vysoké učení technické v Praze

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola veterinární a zdravotnická škola Třebíč

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola ČB

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo

Praxi v NT, a.s. mohou samozřejmě absolvovat i studenti z ostatních škol, které nejsou v tomto přehledu uvedené. Pokud daná škola nebude akceptovat naši smlouvu a bude chtít použít vlastní, musí student vzorovou smlouvu školy předložit k vyjádření, opět s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1–2 měsíce).

Obecné podmínky nástupu na stáž lékařů:

– nutnost předchozí domluvy praxe na oddělení nebo přímo s referentkou vzdělávání (obvykle prostřednictvím svého zaměstnavatele, respektive oddělení vzdělávání či personálního oddělení)

– NT, a.s. používá přednostně vlastní vzorové smlouvy, pokud nebude naše smlouva akceptována, je samozřejmě možné předložit k vyjádření i vzorovou smlouvu zaměstnavatele

– pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) – dokládá zaměstnavatel lékaře

– smlouvu na stáž lze také uzavřít přímo s jednotlivým lékařem (v tomto případě dokládá vlastní pojistnou smlouvu – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání)
– proškolení lékaře – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 5 min.) – nutná domluva termínu s referentkou vzdělávání

– praxe v NT, a.s. je bezúplatná

– praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem !)

NT, a.s. má akreditaci MZČR pro tyto obory specializačního vzdělávání:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

PEDIATRIE

ONKOCHIRURGIE

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

OTORINOLARYNGOLOGIE

GASTROENTEROLOGIE

PATOLOGICKÁ ANATOMIE

CHIRURGIE

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

PSYCHIATRIE

LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

NEFROLOGIE

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRENSTVÍ

TRAUMATOLOGIE

NEUROLOGIE

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

OFTALMOLOGIE

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

 

Bližší informace a kontakty na primáře oddělení na našich webových stránkách www.nemta.cz

 

 

Ubytování/stravování během praxe studentů / stáže lékařů v NT, a.s.

Studenti a lékaři stážisté během své praxe/stáže mohou využít ubytovnu i jídelnu v areálu NT, a.s.

Volnou kapacitu ubytovny je nejprve nutné ověřit u správkyně ubytovny.

Cena ubytování: 200,-/týden – platí se hotově na pokladně NT, a.s. po ukončení stáže

(výzvu k platbě vystaví správkyně ubytovny, se kterou je potřeba domluvit zajištění pokoje na ubytovně – paní Petra Kubešová, petra.kubesova@nemta.cz tf:778111093)

Cena obědů: 100,- Kč – výběr z několika jídel (včetně salátu), není nutné předem objednávat

 

TISKOPISY:

Praxe/stáže v NT, a.s. – směrnice NT, a.s.
Rámcová smlouva – vzor
Smlouva o zabezpečení praxe – vzor
Smlouva o zabezpečení praxe s pojištěním žadatele – vzor

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz