COVID-19

COVID-19

Pravidla návštěv

Aktuální informace ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 1.11.2021

Omezení návštěv na oddělení je v kompetenci jednotlivých primářů!

 

Testování žáků škol PCR metodou pro provedeném antigenním testování

Od pátku 19.11. je přesunuta Covid infekční ambulance na stanici rehabilitace – kde je nyní Covid oddělení.

Provoz ambulance je nyní zajištěn po-pá v pracovní době l sestra + l lékař, telefonní  číslo  381 60 71 72

Náplní práce v ambulanci bude primárně indikace k podání monoklonálních protilátek a následná aplikace v infuzní místnosti vedle ambulance a dále vyšetření jasně Covid  pozitivních pacientu

 

Na infekčním oddělení Tábor podáváme monoklonální protilátky proti covid-19 v souladu s Opatřením MZCR – podle našich zkušeností včas podané u indikovaných pacientů tyto protilátky skutečně zabraňují potřebě hospitalizace (podobně u profylaktického podání nedojde k rozvoji nemoci)

 

Monoklonální protilátky podáváme   Pondělí – pátek   8-15.30

 

Na  doporučení  obvodního lékaře či  specialisty 

 

1) odesílejte pouze ty pacienty, kteří splňují indikační kritéria (https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/)

2) pouze pacienty, kteří souhlasí s podáním monoklonálních protilátek

 

3) vybavte je pokud možno žádankou nebo lékařskou zprávou, ze které potřebujeme vědět:

 1. a) délka trvání respiračních příznaků,
 2. b) datum pozitivního testu a který to byl (PCR nebo Ag),
 3. c) které kritérium splňují

 

 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od 17. září 2020, mají všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, povinnost informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím textové zprávy, nebo elektronickou poštou (e-mail). 

Pokud bude pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost koronaviru, nebo že je výsledek vyšetření nejasný, bude mu současně zasláno doporučení kontaktovat svého praktického lékaře a informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel dalšímu šíření onemocnění. V případě pozitivního výsledku obdrží pacient informaci, že má dodržovat izolaci.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

V domácí izolaci dodržujte následující pravidla:

 • Omezte jakékoli návštěvy.
 • Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.
 • Separujte se od ostatních lidí v domácnosti.
 • Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
 • Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.
 • Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.
 • Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice, na pití, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.
 • Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.
 • Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře) a zavolejte mu, pokud se váš zdravotní stav zhorší.

Co je to karanténa?

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni covid-19, ale kteří jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma.

V karanténě dodržujte následující pravidla:

 • Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa).
 • Sledujte výskyt příznaků covid-19 – zejména vysokou horečku, kašel nebo potíže s dýcháním. Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře o radu.
 • Pokud se u vás objeví kašel horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem vás před nakažením.
 • Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
 • Vyčistěte a vydezinfikujte váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních médií.
 • Získávejte informace o onemocnění covid-19 z důvěryhodných zdrojů.
 • Udržujte se fyzicky aktivní, abyste si zajistili dobrý fyzický a duševní stav.

* převzato z tiskové zprávy MZCR

 

Vážení pacienti! 

zaznamenali jsme znepokojivou informaci v souvislosti se zasíláním informačních SMS s výsledkem testu na COVID-19. Setkali jsme se s případem zneužití této formy sdělení, k šíření reklamního obsahu. Do odkazu na instrukce v případě pozitivního nálezu, byla podvržena stránka na slevové letáky, za účelem zvýšení návštěvnosti takových stránek. Nemocnice Tábor, a.s. do informativního sdělení vždy uvádí část rodného čísla vyšetřeného pacienta, pro jasné ztotožnění. Odkaz s pokyny odkazuje vždy na stránky Nemocnice Tábor do sekce COVID-19. SMS chodí ze systémového čísla 999037.

Dbejte pozorně na doručený obsah, zda je skutečně adresován Vám a zda odkaz s instrukcemi směřuje skutečně na naše stránky  https://www.nemta.cz/covid-19/

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz