Celostátní projekt „NEMOCNICE 2016“

Celostátní projekt „NEMOCNICE 2016“

nejlepsi_nemocnice_2016

Vážení pacienti,
1.2.2016 zahajuje Healt Care Institute jubilejní 11. ročník celostátního projektu „Nemocnice ČR 2016“, který je zaměřena na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích. V rámci tohoto projektu máte možnost vyjádřit se k Vašim případným zkušenostem s pobytem v českých nemocnicích.
Více informací naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky.html

elektronické hlasování: http://www.hc-institute.org/cz/

Dotazníky: 

 Možnost hlasování prostřednictvím elektronického dotazníků je  od 1.2.2016

Po ukončení průzkumu (31.8.2016)  společnost dotazníky vyhodnotí a výsledky budou k dispozici na webu  http://www.hc-institute.org/cz

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz