Chirurgie

Chirurgie

 

Chirurgická ambulance

Lékař: lékaři se v této ambulanci střídají dle rozpisu služeb
Staniční sestra: Martina Jandová
Telefon: 381 605 162

Pondělí – pátek  7:00 – 15:30

Pohotovostní služba od 15:30 do 7:00 ve všední den; o svátcích, sobotách a nedělích nepřetržitě 24 hodin !!!

DO VŠECH NÍŽE UVEDENÝCH PORADEN SE OBJEDNÁVÁ NA TELEFONNÍM ČÍSLE 381 605 162 NEBO 381 605 164
V PRACOVNÍ DNY  V ČASE 8:00 – 15:00 – MIMO ORDINAČNÍ HODINY DANÉ PORADNY! Děkujeme

Dětská chirurgie

Lékař: MUDr. Martin Prchlík
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Pátek – pouze v určené dny  12:00–15:00

Cévní poradna

Lékař: MUDr. Vojtěch Polák
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Pondělí, čtvrtek  13:00–15:00

V ambulanci se indikují pacienti k operaci cévní – operace varixů dolních končetin, femoropopliteálních a aortofemorálních včetně pedálních bypassů. Dále i operace karotid a zakládání hemodializačních A-V shuntů. Dále zde probíhají kontoly pacientů po operacích a pacientů s ICHDK.

Mammologická a onkologická poradna

Lékař: MUDr. Milan Hanzal
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Čtvrtek 11:00 – 15:00 hod.

 V onkochirurgické ambulanci se provádí pravidelné kontroly a sledování pacientů po operacích nádorů.

Poradna pro onemocnění kýlou

Lékař: MUDr. Marek Eremiáš, MUDr. Štěpán Matoška
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodinu poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Úterý, čtvrtek 8:00 – 9:00

V ambulanci probíhá kontrola pacientů po operacích kýl provedených jak metodou klasickou tak laparoskopickou. Pacienti jsou zváni v pravidelných intervalech na kontroly, aby byla zajištěna kontinuita sledování pacientů po operaci a v případě nejasností poskytnutí cenných rad. Dále zde probíhá i vyšetřování a objednávání k operaci některých méně častých stavů jako například bolestivé tříslo u sportovců, recidivujících kýl, kýlách v jizvě po předchozích operacích atd. Zvláště laparoskopická operativa / operace z malých ran na břiše / zde má silnou tradici a dosahuje vynikajích výsledků srovnatelných s renomovanými zahraničními pracovišti.

certifikát

 Poradna štítné žlázy

Lékař: MUDr. Marek Eremiáš
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Čtvrtek  7:30 – 8:00

Stoma poradna

Lékař: MUDr. Milan Hanzal
Sestra:
  Renata Chylíková
Telefon: 381 605 165
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Středa 7:00 – 15:00

Traumatologická poradna

Lékař:  MUDr. Robert Jenčík
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Čtvrtek 8:00 – 9:30

Proktologická poradna

Lékař: MUDr. Martin Musila
Telefon: 381 605 162
Objednání: pracovní dny 8:00 – 15:00 mimo ordinační hodiny poradny na tel. 381 605 162 nebo 381 605 164 

Úterý  11:00 – 15:00

Proktologická poradna se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění konečníku a perinální tzn. kolemkonečníkové krajiny. Mezi nejčastější problémy patří zánětlivé nemoci, jako jsou např. abscesy, píštěle, dále cévní onemocnění (např.hemoroidy), nádorová onemocnění a další.
Onemocnění jsou řešena konzervativními metodami, mezi které patří např. vnitřně i zevně užívané léky, úprava diety a životosprávy nebo jsou použity metody operační. K těmto operačním metodám bude pacient v proktologické ambulanci lékařem indikován a následně objednán k výkonu. Operační výkony probíhají na moderním operačním sále, pacient poté pobývá na lůžkovém oddělení.
Pří léčbě hemeroidů jsou používány také tzv. semikonzervativní metody. Jedná se o ošetření Barronovou ligaturou a přístrojem Hemoron. Výhodou je možnost ošetření ambulantně.
Víme, že tato onemocnění jsou pacienty vnímána velmi citlivě, proto cílem práce týmu proktologické poradny je poskytnout pacientovi profesionální služby v klidném nerušeném prostředí, odděleně od běžné, mnohdy rušné, akutní medicíny. Toto nejlépe vyjadřuje motto proktologické poradny:

„Vynasnažíme se Vám, našim klientům, dopřát klid a pohodu pro konzultaci Vašich obtíží. Přesvědčíme Vás, že péče o oblast pro Vás choulostivou, je pro nás obvyklou problematikou a Vaše potíže budeme společně řešit bez předsudků a tabu, avšak profesionálně a s plným respektem k Vaší intimitě a Vašemu já.“

 

 

recepce 381 608 111

nemta@nemta.cz